“ธรรมศาสตร์-จุฬา”จัดวิ่งFootRun

Hightlight

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญร่วมสร้างประวัติศาสตร์ กับ “ครั้งแรก” ของการวิ่ง “FootRun TU-CU Run a mile, share a smileW ไม่ว่าคุณจะวิ่งที่ไหนหรือเมื่อไหร่ก็สามารถร่วมวิ่งไปกับเราได้ “ให้ทุกก้าวของคุณ ปันรอยยิ้มไปด้วยกัน”

คณะกรรมการจัดงาน “FootRun TU-CU” นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร นายกสมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ศาตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน E-Sports, นางผาณิต พูนศิริวงศ์ ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และนางดารณี วัธนเวคิน ประธานจัดงาน FootRun TU-CU ขอเชิญทุกท่านร่วมสร้างประวัติศาสตร์ไปด้วยกันกับกิจกรรมประวัติศาสตร์ของ Virtual Run สานสัมพันธ์ ธรรมศาสตร์- จุฬาฯ โดยทุก 1 กิโลเมตรของการวิ่งจะสมทบทุนบริจาค 1 บาท ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และสาธารณประโยชน์อื่น ๆ

    การวิ่งครั้งนี้จะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 นี้ เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ผ่านช่องทาง www.footruntucu.com หรือ LINE Official Account: @footruntucu(จำกัดจำนวนผู้สมัคร สถาบันละ 10,000 คนเท่านั้น : 1 คนต่อ 1 ใบสมัคร) กำหนดการวิ่ง และส่งผลการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 15 - 31 มีนาคม 2565 โดยทุกคนสามารถวิ่งแบบ Virtual Run ผู้สมัครสามารถวิ่งที่ใดก็ได้ และส่งผลการวิ่งเข้าสู่ระบบเพื่อบันทึกระยะทาง

    ค่าสมัคร 1. ประเภท นิสิต นักศึกษา ปัจจุบัน ไม่จำกัดอายุ 390 บาท, 2. ประเภทศิษย์เก่าและภาคีเครือข่าย 490 บาท, รุ่นอายุ ไม่เกิน 29 ปี / 30-39 ปี / 40-49 ปี / 50-59 ปี / 60ปีขึ้นไป, 3. ประเภทศิษย์เก่าและภาคีเครือข่าย VIP 1,500 บาท, รุ่นอายุ ไม่เกิน 29 ปี / 30-39 ปี / 40-49 ปี / 50-59 ปี / 60ปีขึ้นไป    

โดยผู้สมัครจะได้รับ ของที่ระลึก 1. เสื้อวิ่งที่ระลึก FootRun TU-CU จำนวน 1 ตัว, 2. เหรียญที่ระลึก FootRun TU-CU จำนวน 1 เหรียญ, 3. เลขประจำตัวผู้เข้าร่วมกิจกรรม หรือ E-BIB (เพื่อใช้ในการบันทึกระยะทาง), 4. ใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม หรือ E-Certificate (ภาพแสดงผลการวิ่ง เมื่อส่งผลวิ่ง), 5. การสมัครประเภท ศิษย์เก่าและภาคีเครือข่าย VIP จะได้รับของที่ระลึกจากการจัดกิจกรรม

Facebook Comments

Related Articles