รวมทุกรางวัล!สุดยอดกีฬาแห่งปี2559ของไทย

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2559 ได้มีการจัดงานประกาศเกียรติคุณนักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬาดีเด่น เนื่องใน “วันกีฬาแห่งชาติ” ประจำปี 2559 ที่อินดอร์สเตเดียม หัวหมาก กกท. เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณแก่นักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬาที่มีผลงานดีเด่น จำนวน 10 ประเภท

ซึ่งนักกีฬาอาชีพดีเด่น ได้แก่ “โปรเม” เอรียา จุฑานุกาล นักกอล์ฟสาวชื่อดังที่สร้างผลงานสุดยอด ขึ้นเป็นมือ 2 ของโลกในปีนี้ ส่วนรองดีเด่น ได้แก่ “น้องเมย์” รัชนก อินทนนท์ จากแบดมินตัน ขณะที่      นักกีฬาสมัครเล่นชายดีเด่น ได้แก่ เทวินทร์ หาญปราบ เหรียญเงินเทควันโดโอลิมปิก, รองดีเด่น ได้แก่ สินธุ์เพชร กรวยทอง (ยกน้ำหนัก) และ กีรติ สุขประสาท (จักรยาน) ส่วนนักกีฬาสมัครเล่นหญิงดีเด่น ได้แก่ สุกัญญา ศรีสุราช เหรียญทองยกน้ำหนักโอลิมปิก ,รองดีเด่น ได้แก่ โสภิตา ธนสาร (ยกน้ำหนัก) และสุธิยา จิวเฉลิมมิตร (ยิงเป้าบิน)

ทางด้าน บุคลากรทางการกีฬาดีเด่น ประเภทรางวัลผู้บริหารดีเด่น ได้แก่ พลเรือเอกสุรวุฒิ มหารมณ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการเตรียมนักกีฬา, 2. นางบุษบา ยอดบางเตย นายกสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย, 3. นายสินธุ พูนศิริวงศ์ นายกสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทย ที่เป็นคนแรกของประเทศไทย ที่ได้รับการเลือกให้เข้าทำเนียบกีฬาระดับโลก “ฮอล ออฟ เฟรม” ของสนุกเกอร์โลก

สรุปรางวัลอื่น ๆ มีดังนี้ นักกีฬาเยาวชนสมัครเล่นชายดีเด่น ได้แก่ ทิพย์มงคล เข็มศรี (เจ็ตสกี), รองดีเด่น ได้แก่ วิชยานนท์ โชติหิรัญรุ่งเรือง (กอล์ฟ) และกันตภณ หวังเจริญ (แบดมินตัน)

นักกีฬาเยาวชนสมัครเล่นหญิงดีเด่น ได้แก่ พาณิภัค วงศ์พัฒนากิจ (เทควันโด), รองดีเด่น ได้แก่ ธัญญ่า สุขเจริญ (ยกน้ำหนัก) และนภาพร จรณวัต (เทควันโด)

นักกีฬามวยไทยอาชีพดีเด่น ได้แก่ วีระพงษ์ อุ่นละมัย (ปืนกล ต. สุรัตน์), รองดีเด่น ได้แก่ ธนูศิลป์ เจริญดี (เมืองไทย พี.เค. แสนชัยมวยไทยยิม)

นักกีฬาพิการชายดีเด่น ได้แก่ พงศกร แปยอ (กรีฑา วีลแชร์เรสซิ่ง), รองดีเด่น ได้แก่ ประวัติ วะโฮรัมย์ (กรีฑา วีลแชร์เรสซิ่ง)

นั   กกีฬาพิการหญิงดีเด่น ได้แก่ สุบิน ทิพย์มะณี (บอคเซีย) รองดีเด่น ได้แก่ สายสุนีย์ จ๊ะนะ (วีลแชร์ฟันดาบ)

ผู้ฝึกสอนกีฬาดีเด่น ประกอบด้วย ผู้ฝึกสอนนักกีฬาสมัครเล่นดีเด่น ได้แก่ น.ต.หญิงอารีย์ วิรัฐถาวร (ยกน้ำหนัก), ผู้ฝึกสอนนักกีฬาต่างประเทศดีเด่น ได้แก่ Mr.Gholamhossein Ghorban Zadeh Boreijani (ยกน้ำหนัก), ผู้ฝึกสอนนักกีฬาอาชีพดีเด่น ได้แก่ ศิริศักดิ์ ยอดญาติไทย (ฟุตบอล), ผู้ฝึกสอนนักกีฬาส่วนภูมิภาคดีเด่น ได้แก่ ไพรัตน์ สุขโรจน์ (เรือพาย-อุตรดิตถ์), ผู้ฝึกสอนนักกีฬาคนพิการดีเด่น ได้แก่ สัมฤทธิ์ คชศิลา (บอคเซีย)

บุคลากรทางการกีฬาดีเด่น ประเภทนักวิชาการดีเด่น ได้แก่ นายแพทย์ศิริพจน์ ศรีบัณฑิตกุล นักวิชาการประจำทีม และทีมนักวิชาการโอลิมปิก ประกอบด้วย ผศ.ดร. สืบสาย บุญวีรบุตร, ดร.อรวรรณ ภู่ชัยวัฒนานนท์, รศ.ดร. เจริญ กระบวนรัตน์, รศ.ดร. ศิริรัตน์ หิรัญรัตน์, พ.อ.นพ. อรรถสิทธิ์ สิทธิถาวร, น.ส.ทิพย์รัตน์ แก้วใส, ดร.พิชิต เมืองนาโพธิ์ และ ผศ.ถาวร กมุทศรี

ผู้จัดการทีมดีเด่น ได้แก่ ดร.สมคิด ปิ่นทอง (เทควันโด), ผู้ตัดสินดีเด่น ได้แก่ นายกฤษฎา ปาณะเสรี (วอลเลย์บอล), รางวัลชนิดกีฬาทีมดีเด่น ได้แก่ ทีมฟุตซอลชาย, ประเภทกีฬาทีมดีเด่น ได้แก่ แบดมินตัน ทีมคู่หญิง, สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยดีเด่น ได้แก่  สมาคมยกน้ำหนักแห่งประเทศไทย และ       สมาคมกีฬาจังหวัดดีเด่น ได้แก่ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสุพรรณบุรี

สหรับนักกีฬาที่ได้รับรางวัลดีเด่น 8 รางวัล ประกอบด้วย 1.นักกีฬาสมัครเล่นดีเด่นชาย 2.นักกีฬาสมัครเล่นดีเด่นหญิง 3.นักกีฬาเยาวชนสมัครเล่นดีเด่นชาย 4.นักกีฬาเยาวชนสมัครเล่นดีเด่นหญิง 5.นักกีฬาอาชีพดีเด่น 6.นักกีฬามวยไทยอาชีพดีเด่น 7.นักกีฬาคนพิการดีเด่นชาย และ 8.นักกีฬาคนพิการดีเด่นหญิง จะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9, เสื้อเบลเซอร์, เข็มเกียรติคุณ (เข็มทอง)และใบประกาศนียบัตร ส่วนนักกีฬาที่ได้รับรางวัลรองดีเด่น จะได้รับโล่รางวัล, เข็มเกียรติคุณ (เข็มเงิน) และใบประกาศนียบัตร

ส่วนบุคลากรทางการกีฬาดีเด่น 4 สาขา ประกอบด้วย ผู้บริหารดีเด่น, นักวิชาการดีเด่น, ผู้จัดการทีมดีเด่น และผู้ตัดสินดีเด่น รวมทั้ง ชนิดกีฬาดีเด่นและทีมกีฬาดีเด่น, ผู้ฝึกสอนกีฬาดีเด่น,สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยดีเด่น และสมาคมกีฬาจังหวัดดีเด่น จะได้รับโล่รางวัลและใบประกาศนียบัตร

Comments

comments