“เซ็นทรัล”จัดใหญ่!จักรยานเส้นทางสวยงามชิงถ้วยพระเทพฯ

คุณสุพัตรา จิราธิวัฒน์ รอง กก.ผจก.ใหญ่ สำนักนโยบายองค์กรสัมพันธ์และภาพลักษณ์ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด ร่วมกับ รศ.ดร.ชวนี ทองโรจน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, คุณธนิก ธราวิศิษฏ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ Client Coverage 4 สายลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน) คุณไชยเจริญ อติแพทย์ กรรมการกิตติมศักดิ์ ชมรมจักรยาน กลุ่ม ปตท. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) คุณอาริญา ปราสาททองโอสถ ประธานคณะทำงานส่วนรับผิดชอบต่อสังคม บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร.ท.ศุภัทร์ ศรีสวัย ผู้แทนสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ แถลงข่าวจัดการแข่งขันจักรยานทางเรียบชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “Central Group Cycling Championship 2018 @ CentralPlaza Salaya” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา ณ ลานกรูฟ ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
—————————-

รายการนี้จัดแข่งขันต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ทรงเจริญพระชนมพรรษา 86 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 63 พรรษา ในปี 2561
—————————-

เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน รายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงานมอบสมทบมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการของมูลนิธิ ซึ่งจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่ www.thaimtb.com เท่านั้น และ รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้ที่ Facebook : Central Group Cycling Championship 2018 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2560
—————————-

โดยมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมให้การสนับสนุนการจัดงาน อาทิ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดนครปฐม ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จะมีผู้บริหารระดับสูงของบริษัทกลุ่มเซ็นทรัล นำโดย คุณสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการที่ปรึกษา มาร่วมปั่น ในเส้นทางอันสวยงามและท้าทาย
—————————-
เริ่มต้นและสิ้นสุดที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา – ถนนพุทธมณฑลสาย 4 – ถนนอักษะ – ถนนบรมราชชนนี – ถนนพุทธมณฑลสาย 5 – ศาลายา – นครชัยศรี – ถนนบรมราชชนนี – ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาศาลายา รวมระยะทาง 58 กิโลเมตร อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยตลอดเส้นทางการปั่นด้วยทีมมาร์แชลกว่า 50 ชีวิต ควบคุมการแข่งขัน ภายใต้ กฎ กติกา ของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ (UCI) และสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

Comments

comments