เพื่อ17โรงพยาบาล!จัดเดิน-วิ่ง”ก้าวด้วยธรรม”

 

กองทุนเพื่อผู้ป่วยและโรงพยาบาล มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหารในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมพิเศษ เดิน-วิ่ง การกุศล มินิมาราธอน “ก้าวด้วยธรรม เพื่อ ๑๗โรงพยาบาล” เพื่อมอบรายได้ให้แก่โรงพยาบาล ๑๗แห่งนำไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ในการรักษาเยียวยากรณีเร่งด่วนอันเป็นการเอื้อประโยชน์โดยตรงต่อประชาชนในพื้นที่ห่างไกล และคนไข้ยากจนที่รอคอยการเยียวยารักษา และเชิญตัวแทนโรงพยาบาลทั้ง ๑๗ แห่ง ร่วมงานแถลงข่าว

 

โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษจรัญภักดีธนากุล ประธานกรรมการกองทุนเพื่อผู้ป่วยและโรงพยาบาลมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ และดร.สุนันทา ลีเลิศพันธ์ ประธานกรรมการกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศลร่วมพูดคุย พร้อมด้วยคณะกรรมการการจัดงาน ลาวัลย์ กันชาติ ปิติ ลีเลิศพันธ์ โกวิทย์ จิรชนานนท์ บุญเกียรติ โชควัฒนา ศรีสอาด ชั้นสามารถ เยาวลักษณ์ ลิขิตวัฒนานุรักษ์ อุษณีย์ มหากิจศิริ ลีโอณีโอและตัวแทนดารา-นักแสดง“เคลลี่ ธนะพัฒน์ ภัทรเดช สงวนความดี ภัทรศยา เครือสุวรรณศิริ รังสิต ศิรนานนท์ กรเศก โคร์นิน ภัทรากร ตั้งศุภกุล จิตรภาณุ กลมแก้ว เบญจวรรณ อาร์ดเนอร์ รสริน จันทรา ณพล พรมสุวรรณ นพ.สกิทา ม่วงไหมทองร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าว ณ ห้องโถง อาคารมนุษยนาควิทยาทาน พิพิธภัณฑ์และห้องสมุดเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร

 

ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center หมายเลข๐๙-๘๒๗๖-๐๕๔๕และหมายเลข๐๙-๘๒๗๕-๔๕๐๕และทาง ID Line โดยพิมพ์@yorsorsor (แอด-ญอ-สอ-สอ : ญสสอักษรพระนามญสส ย่อมาจาก สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก)

Comments

comments