แถลงการณ์พระราชวัง”ในหลวง”สวรรคต

239976

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต

oooo(2)

 

Comments

comments