ไปเขียนมา!ครม.เห็นชอบ”อาเซียน”เจ้าภาพบอลโลก2034

ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)ว่า ครม.เห็นชอบต่อขอบเขตหน้าที่(ทีโออาร์)ของคณะทำงานด้านเทคนิคเพื่อเตรียมการเสนอตัวร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกปีค.ศ.2034 หรือปีพ.ศ.2577

คณะทำงานด้านเทคนิคฯ มีขอบเขตหน้าที่ครอบคลุมจัดทำและส่งข้อเสนอการเสนอตัวร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกปี 2034 ของอาเซียนให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด พร้อมกำหนดบทบาทของประเทศสมาชิกอาเซียนที่จะร่วมเป็นเจ้าภาพ ได้แก่ ประเทศไทยเป็นประธาน ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เริ่มต้นการเตรียมการเสนอตัวร่วมเป็นเจ้าภาพ จนกระทั่งถึงการส่งเอกสารเสนอตัวในปี 2026 หรือตามระยะเวลาเสนอตัวร่วมเป็นเจ้าภาพที่สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ(FIFA)กำหนด ส่วนคณะทำงานหลักได้แก่ ประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ และเวียดนาม ประเทศสมาชิกอื่นๆจะเป็นคณะทำงานสนับสนุน รวมทั้งมีผู้แทนจากสหพันธ์ฟุตบอลอาเซียนเข้าร่วมด้วย

ทั้งนี้หลังจากที่ครม.ให้ความเห็นชอบต่อทีโออาร์ของคณะทำงานด้านเทคนิคฯแล้ว ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ดำเนินการศึกษาความคุ้มค่าและพิจารณาปัจจัยต่างๆของประเทศไทย ตลอดจนผลประโยชน์และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อประเทศในการเป็นเจ้าภาพร่วมจัดการแข่งขันฟุตบอลโลก ครอบคลุมประเด็นสำคัญได้แก่ รูปแบบและมาตรฐานการจัดการแข่งขัน ความคุ้มค่าในการดำเนินงานต่างๆ เช่น ต้นทุนในการเตรียมความพร้อม การจัดหารายได้และผลประโยชน์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นระหว่างการแข่งขัน การใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานและการต่อยอดการลงทุนหลังจากจบการแข่งขัน

ก่อนหน้านี้มีชาติที่เตรียมยื่นข้อเสนอจัดฟุตบอลโลก 2034 ประกอบด้วย จีน จากทวีปเอเชีย, ออสเตรเลีย กับ นิว ซีแลนด์ สองชาติจากทวีปออสเตรเลีย ที่ไม่เคยจัดฟุตบอลโลกมาก่อน และ 3 ชาติจากแอฟริกาที่จะเป็นเจ้าภาพร่วมกัน นั่นคือ ซิมบับเว, อียิปต์ และไนจีเรีย โดยทวีปแอฟริกาเป็นเจ้าภาพไปแล้ว 1 ครั้ง เมื่อปี 2010

Facebook Comments

Related Articles